Sayın ilgili,

Günümüz tıp dünyasının hızlı değişen dinamikleri biz hekim, sektör profesyoneli ve kamu yöneticilerini çalışma metotlarımızı incelemeye ve geliştirip güncelleştirmeye davet eder niteliktedir.

Hedef Kanser toplantıları, tıbbi onkoloji alanında hizmet veren hekim, sektör temsilcisi ve kamu görevlilerinin ortak katılımıyla düzenlenen bir ortak çalışma ve iletişim platformudur.

Toplantılarımızın temel hedefi onkoloji kongrelerinde çeşitli sebeplerle dile getirilemeyen güncel, kritik konuları biz bize, özgürce konuşabileceğimiz, fikirlerimizi sunup birlikte geliştirebileceğimiz, tıbbi onkolojinin yarını için bugün ortak kararlar alabileceğimiz ortamı sunmaktır.

Dünya ülkelerinin değişen ve gelişen sağlık politikaları Türkiye gibi orijinal ilaç geliştirme ve satış faaliyetinde bulunamayan ülkelerde biz tıbbi onkoloji profesyonellerinin günlük pratiğini, dolayısıyla hastalarımıza sunabildiğimiz sağlık hizmetlerini ve yaşam kalitesi çözümlerini olumsuz etkilemektedir.

Bu olumsuz etki, bildiğiniz gibi yalnızca kanser hastalarını ve tıbbi onkologları değil, ilaç endüstrisini de farklı çözümler ve yeni çareler aramaya mecbur bırakmaktadır. Varolan bu riskli durumun düzeltilmesi için, tıbbi onkolojide önceliğin bilimsel çalışmalara verilmesi ve bu çalışmaların özgürce paylaşımının mümkün kılınması hayati önem taşımaktadır.

Bilimsel çalışma alanında sıklıkla gözlemlediğimiz hata, çalışmaların yalnızca temel bilimlerle sınırlı olduğu varsayımıyla hareket edilmesidir. Oysa, hepimizin çok iyi bildiği gibi, tıbbi klinik çalışmalar hem bilime, hem de doğrudan insan hayatı ve sağlığına katkıda bulunur. Bu katkı akademik, etik ve aynı zamanda ekonomiktir.

Gördüğümüz bu yanlış yönlenme ve yönlendirmeye eleştirel gözle bakabilmek, çözüm üretebilmek amacıyla Hedef Kanser 2012’nin ana başlığını "Klinik İlaç Araştırmaları" olarak belirledik.

Toplantılarımızda her kanser türüne ve her hedefe yönelik ilaçlar üzerine günümüze kadar yapılmış ve yayınlanmış çalışmaları, yapılmakta olan araştırma ve uygulamaları, bilimsel gelişim için yapılması gerekenleri paylaşacağız.

Sorun ve çözümlerimizi geleneksel kravatsız-ceketsiz ortamımızda, sınırsız bilgi ve fikir paylaşımı felsefesiyle gündeme getirecek, beyin fırtınası toplantılarında tıbbi onkolojinin yarınlarını tartışacağız.   

Kıdemli katılımcılarımız deneyimleri sonucunda vardıkları bilimsel sonuçları, genç katılımcılarımız tercih ettikleri deneyim kazanma metotlarını konuşacak ve hep birlikte "yeni, özgün ne yapılabilir," sorusuna cevap arayacağız.

Zaman ve sınırlardan bağımsız "Sabah 10 Akşam 10" formatımızda akademisyenler, ilaç sektörü çalışanları, günlük pratik çalışmalar yürüten tıbbi onkologlarla birlikte kanser tedavisindeki engellerimizi ve bunları aşma stratejilerimizi belirleyeceğiz.

Herkesin konuşmacı, tartışmacı ve doğal olarak katılımcı görevini üslendiği Hedef Kanser’e katılımınız, Türkiye’de tıbbi onkolojinin bugünü ve yarını için büyük önem taşımaktadır.

İnsan yaşamı ve sağlığını mesleki hedefi olarak benimsemiş siz akademik merkez çalışanlarını, günlük pratik çalışmalar yürüten uzmanları, ilaç sektörü politikalarını belirleyen yöneticileri, klinik çalışmalar yapan araştırmacıları, klinik pratik ve sonucunda gelişen gündelik uygulamalar da dahil tıbbi onkolojiyi ilgilendiren her konu ve sorunu konuşacağımız Hedef Kanser 2012 – Kıbrıs toplantımıza bekliyoruz.
 

Düzenleme Kurulu adına

Dr. Erdem Göker