Kongreye Davet

Değerli meslektaşlarım,

Türk Tıbbi Onkologları olarak her yıl birbirini takip edecek ve tamamlayacak şekilde seçtiğimiz farklı temalarla gerçekleştirdiğimiz HEDEF KANSER toplantılarının 2013 yılı teması  Biyofarmasötikler, Biyobenzerler ve Jenerik Anti-Kanser İlaçları olarak belirlenmiştir.

Yıllardır kullanmaya alıştığımız kanser ilaçlarının “marka” olmaktan çıkıp jenerik hale gelmesiyle değişen durum, günlük onkoloji pratiğimize belirleyici etkisi sebebiyle  güncel ve önemlidir.

Tıbbi onkologlar olarak, bu konunun tartışılması gereken pek çok yönü olduğunu ve bu ilaçların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin, kullanımlarıyla ortaya çıkması muhtemel tıbbi ve etik sorunların yeterince ele alınmadığı görüşündeyiz.

Bizce doğru olan, bu ilaçların, üretim tekniklerinin, hammadde güvenilirliklerinin, kalite kontrol prosedürlerinin ve farmakovigilans verilerinin ilaç üreticileri, denetleyici otoriteler ve tıbbi onkologlar tarafından oluşturulacak bir ortak platform tarafından değerlendirilmesidir.

Bu platform, değerlendirme görevinin haricinde, biyofarmasötik teknologları, tıbbi onkologları ve ilaç üreticisi firmaları bir araya getirerek gelecekte geliştirilecek özgün ilaçlara da yön verecek bir bilimsel çalışma ortamı sağlamalıdır.

Sektör profesyonelleri olarak bu çalışma platformunun ilk adımlarını atmak, bizler için yeni bir molekülün geliştirilmesinden önceliklidir. Böyle bir çalışma platformunun hem yeni ilaçların geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı, hem de ülke ekonomisine büyük fayda  sağlayacağı açıktır.

HEDEF KANSER 2013 toplantısı, bu platformun ilk adımı olma hedefiyle, bir günlük kurs / panel sonrasında başlayacak ve geleneksel kravat-ceketsiz ortamımızda iki tam güne yayılan beyin fırtınası seanslarıyla devam edecektir.

Geleneğimize bağlı kalarak, HEDEF KANSER’in her katılımcısı aynı zamanda aktif konuşmacı ve tartışmacı görevini yerine getirmesini beklemekteyiz. HEDEF KANSER, katılımcıların tamamının aktif konuşmacı rolü oynadığı tek bilimsel toplantı olma sıfatıyla, bu yıl da pratiğimizin ve sektörün her kademesinden profesyonellere söz hakkı verecektir.

Bilimsel tartışma ve çalışmalarımız, ilk toplantımızdan bu yana arşivimiz  olma görevini üstlenen Hedef Kanser Blog’unda gerçek zamanlı olarak yayınlanacak, toplantı metinlerimiz ayrıntılı rapor haline getirilerek tüm katılımcılara sunulacaktır.

16 Mayıs 2013’te, doğruları bulmayı hedefleyen ve yola “hastalarımız için doğru olan, Türkiye için doğrudur” sloganıyla çıkan HEDEF KANSER’in 2013 toplantısında beraber olmak, birlikte üretmek ve ilerlemek dileklerimizle.

Erdem Göker
Düzenleme Kurulu Adına