16 Mayıs 2013 Perşembe

ONKOLOJİDE EŞDEĞER/BİYOBENZER İLAÇ ÇALIŞMALAR

Moderatör: Işık Tuğlular

09:00 – 09:15

Açılış-Hoş Geldiniz         

Erdem Göker
Ege Üniversitesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

09:15 – 10:00

“Kanser İlaçlarında Eşdeğerlilik ve Biyobenzerlik”          

Erdal Cevher
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

10:00 – 11:00

“Yerine Koyma ve Değiştirme Uygulamaları”
Sunumlar

  10:00 – 10:30

Adem Abay
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Koordinasyon Dairesi, Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi Sorumlusu

  10:30 – 11:00

Doktor Bakışı

11:00 – 11:30 Kahve & Tartışma
   

Tartışmacılar:         

Reçete Yazanlar    
Eczacılar
Sağlık Bakanlığı

11:30 – 11:45 Ara
11:45 – 12:15

“Yerine Koyma ve Değiştirme İlkeleri”

Alper İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

12:15 – 12:45

“Eşdeğer/Biyobenzer İlaçlar İçin Farmakovijilans ve Risk Yönetimi”

Semra Sardaş
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı

12:45 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 16:00

Biyofarmasötik Biyobenzer Klinik Karşılaştırma Çalışmaları

  14:00 – 14:15

Yağız Üresin
İstanbul Üniversitesi Çapa Etik Kurulu Başkanı

  14:15 – 14:30

Hilal İlbars
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanı

  14:30 – 14:45

Rabia Demet Özkaya
Sanofi Medikal Operasyonlar Müdürü

  14:45 – 15:00

Şebnem Yıldırımoğlu
Quintiles Sözleşmeli Araştırma Kurumu
Ülke Müdürü ve Klinik Operasyonlar Başkanı

  15:00 – 16:00

Araştırmacı Doktorlar Soruyor
Rüçhan Uslu

16:00 – 17:00

Türkiye’de Biyofarmasötik Ürün Geliştirme ve Benzerlik Çalışmaları Teşvik Edilmeli mi?

  16:00 - 16:30

Hakkı Gürsöz
Başkan Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi

  16:30 – 17:00

Mahmut Bilgiç
Genel Müdür                                
Neutec İlaç Sanayi

17:00 – 17:15 Kahve Arası
17:15 – 19:00

Nane & Limon ile Sakin Düşünelim Oturumu Türkiye’de Antikanser İlaç Geliştirme Süreçleri Ne Olmalı?

Klinik Araştırmacı Onkologlar              
Etik Kurul Üyeleri
Sağlık Otoritesi